Profil společnosti

Společnost usiluje po celou dobu svého působení o to, aby spolu se zvyšováním kvalitativních požadavků na vlastní výrobu a poskytované služby hodnotila i veškeré environmentální aspekty spojené s fungováním společnosti a zajistila bezpečné a moderně vybavené pracovní prostředí pro své zaměstnance.

FIDES AGRO, spol. s r.o. pro své zákazníky zajišťuje:

  • výrobu MVS a premixů, medikovaných KS, mléčných KS, MVS certifikovaných KEZ a hobby program pod značkou FIDmix
  • distribuci výrobků vlastní kamionovou dopravou
  • poradenskou a přednáškovou činnost ve výživě a chovu zvířat
  • rozbory a hodnocení krmiv
  • obchodní činnost s doplňkovým sortimentem: prestartery pro selata, startery pro telata, DKS pro dojnice, krmné suroviny a vybrané doplňkové látky
  • poradenská činnost v oblasti konzervace pícnin včetně prodeje silážních aditiv
  • nákup a prodej hospodářských zvířat
  • nákup a prodej zemědělských komodit
  • Výroba produktů pro bioplynové stanice
  • Rozbory a hodnocení krmiv, kontrola zdravotního stavu, hodnocení ekonomiky chovu