Historie společnosti

1995 - založení společnosti

1999  - vybudování skladových kapacit a administrativy

2000 - zprovoznění linky na výrobu minerálně vitamínových směsí

2005 - zprovoznění linky na výrobu mléčných krmných směsí 

2006 - zprovoznění  nového skladu hotových výrobků s pojezdovými regály 

2007 - doplnění výrobní linky pro výrobu MVS (mikrodávkování I)

2008 - modernizace a doplnění úseku kontrolního prosévání linky MKS

2009 - výstavba nových administrativních prostor

2010 - zprovoznění balící linky malého balení

2011 - vybudování provozní laboratoře

2013 - zprovoznění NIR analýz

2015 - výstavba nového skladu pro hotové výrobky

2016 - doplnění výrobní linky pro výrobu MVS (mikrodávkování II)

2017 - certifikace GMP+ (GMP014821)

2018 - certifikace BEZ GMO

2019 - výstavba nového skladu na suroviny

2020 - instalace FVE s bateriovým úložištěm

2021 - rozšíření provozní laboratoře